REISS MOTIVAATIOPROFIILI (RMP)

Kuin sormenjälki, jokaisella ihmisellä on yksilöllinen motivaatioprofiili. Se kertoo, miten hän priorisoi 16 elämän perustarvetta eli motiivia. Reiss Motivaatioprofiili (RMP) antaa konkreettisen kuvan ihmisen tarpeista, motiiveista ja arvoista. Kun ihminen tuntee omat perusmotiivinsa, hänen on mahdollista parantaa arvopohjaista onnellisuuttaan ja suorituskykyään elämän eri osa-alueilla.

  • 15-30 minuutin sähköinen kysely
  • yksilölliset tulokset 16 elämän perustarpeesta
  • havainnollinen graafi ja raportti
  • palautekeskustelu sertifioidun valmentajan kanssa

Tilaa RMP nyt